Ledig
Solgt
Reserveret
Nr. Areal Pris Status
10 1070 1,349,000 Reserveret
12 1043 - Reserveret
14 1003 Reserveret
16 1001 Reserveret
18 1046 Reserveret
20 1004 Reserveret
22 1015 - Reserveret
24 1016 Reserveret
26 1266 Reserveret
28 938 Reserveret
30 949 Reserveret
32 933 Solgt
34 939 Reserveret
36 1031 Reserveret
38 1090 Reserveret
40 1126 Reserveret
44 1064 - Reserveret
46 974 1,475,000 Reserveret
48 957 1,475,000 Reserveret
50 970 1,475,000 Reserveret
52 938 Reserveret
54 940 - Solgt
56 934 Reserveret
58 1049 Reserveret
60 1089 Reserveret
62 1015 Reserveret
64 1044 Reserveret
66 1102 Reserveret
68 1077 Reserveret
70 971 Reserveret
72 948 - Reserveret
76 958 Solgt
78 950 Reserveret
80 1118 Solgt
82 1130 Solgt
84 1157 Solgt
86 1088 Reserveret
88 1211 Reserveret
90 1217 Reserveret
92 1263 Reserveret
94 1144 Reserveret

Relevante dokumenter

Her kan du hente relevante dokumenter, som relaterer sig til område generelt. I målebladet kan du se alle mål til skel. Til kortlægningen af jordforholdende i området er der foretaget én geoteknisk boring pr. grund. Placering af de enkelte boringer samt terrænkurver for området findes under Terræn- og borepunkter m. koter. Der er også lavet et kort over stisystemet, som giver et godt overblik over hele Tirsbæk Bakker.