Omgivelser med herlighedsværdi

Skov, strand, gods og historie – Tirsbæk Bakker har meget at byde på. Her kan du gå på opdagelse i dit eget lokalområde og nyde årstidernes skiften med aktiviteter for store og små.

Tag del i traditionerne

Området omkring Tirsbæk Bakker byder på både strand og skov, og næsten hvor end du orienterer dig, vil du møde en imponerende udsigt. Særligt for området er også Tirsbæk Gods, der troner frem i landskabet længst mod fjorden.

Året rundt er der aktiviteter for både store og små, som juleudstillinger, kunst- og havemesser og forskellig brug af de imponerende skov- og terrænarealer.

Værdierne på det rette sted

Bæredygtighed har siden starten af udviklingen af Tirsbæk Bakker haft høj prioritet. Filosofien er, at Tirsbæk Bakker skal fungere som boligområde for mange mennesker i mange år, og derfor har Tirsbæk Bakker en forpligtelse til at tænke langsigtet, herunder at indtænke bæredygtige løsninger fra starten.

Tirsbæk Bakker er karakteriseret ved mange grønne områder, herunder også eksisterende natur. I samarbejde med Vejle Kommunes miljøafdeling er de nye grønne områder udviklet med det mål at optimere naturværdien samt den rekreative værdi. Læs artiklen om vores samarbejde her.

Bæredygtige tiltag

Samtlige boliger i området opvarmes med vedvarende energi.

Der er etableret søer og vandløb, plantet træer og etableret græssletter. Når området er færdigudbygget vil der være plantet mere end 50.000 træer og buske samt udgravet et større antal søer. Erfaringen er at naturindsatsen styrker flora og fauna samtidig med at den rekreative værdi øges væsentligt.

Tæt klipning af græsarealer er reduceret til et minimum. Effekten er bl.a. at antallet af insekter øges til gavn for bl.a. fuglelivet. Det lange græs giver også gode levebetingelser for bl.a. harer og agerhøns. Ud over en forøgelse af naturværdien reduceres driftsudgifterne og CO2-udledningen ved den sparede græsklipning.

I grønne kiler mellem de enkelte boligveje samt omkring regnvandsbassiner og andre områder, hvor der er plads til beplantning, plantes frugttræer og buske.

På større arealer og i den eksisterende skov, sker naturplejen med hjælp fra vilde heste, der er stillet til rådighed af organisationen Verdens Skove. Resultatet er en langt mere miljørigtig drift sammenlignet med den traditionelle maskinelle. Dertil kommer at plejen ved brug af heste øger naturværdien.

Overalt i området etableres rekreative grusstier. Asfaltstier undgås i videst muligt omfang for at reducere driften og for at opnå en mere miljøvenlig løsning.

Filosofien omkring håndtering af regnvand er, at så meget vand som muligt holdes tilbage i området. Der etableres derfor så vidt muligt søer i alle naturlige lavninger.

Udover at bidrage væsentligt til naturværdien af det samlede område er de mange søer og vandløb også af stor rekreativ værdi for beboerne i området.

Et aktivt liv i det grønne

Hvad enten det er en dugfrisk sommermorgen eller en blæsende efterårsdag, så er naturen sin helt egen og i konstant forandring. En forandring, som du i Tirsbæk Bakker kommer tættere på, end de fleste boligejere tør drømme om.

Du kan mountainbike i skoven, benytte stierne til din løbetur eller slentre i den flotte tur ned gennem området til Tirsbæk Strand, hvor du kan sejle og bade. Børnene kan lege frit i de trygge omgivelser, og om vinteren kan du kælke i områdets kuperede terræn.