Juliehøj

Ledig
Solgt
Reserveret
Nr. Areal Pris Status
3 1080 - Solgt
5 1080 - Solgt
7 1080 - Solgt
9 1080 - Solgt
11 1087 - Solgt
13 1000 - Solgt
15 1000 - Solgt
17 1021 - Solgt
19 1050 - Solgt
21 1175 - Solgt
23 1088 - Solgt
25 1000 - Solgt
27 1000 - Solgt
29 1080 - Solgt
31 1080 - Solgt
33 1080 - Solgt
35 1174 - Solgt
37 801 - Solgt
39 840 1.395.000 Ledig
41 872 - Solgt
43 841 - Solgt
45 905 - Solgt
47 1066 - Reserveret
49 1245 - Solgt
51 1178 - Solgt
53 1012 - Solgt
55 1125 - Solgt
40 1093 - Solgt
42 1259 - Solgt
44 1126 - Solgt
46 1073 - Solgt
48 1224 - Solgt
50 1326 - Solgt
52 1058 - Solgt
54 1058 1.595.000 Ledig
56 1046 - Solgt
58 861 - Solgt
60 970 - Solgt
62 1147 - Solgt
64 1195 - Solgt
66 1050 - Solgt
68 971 - Solgt
70 964 - Solgt
72 1056 - Solgt

Relevante dokumenter

Her kan du hente relevante dokumenter, som relaterer sig til område generelt. I målebladet kan du se alle mål til skel. Til kortlægningen af jordforholdende i området er der foretaget én geoteknisk boring pr. grund. Placering af de enkelte boringer samt terrænkurver for området findes under Terræn- og borepunkter m. koter. Der er også lavet et kort over stisystemet, som giver et godt overblik over hele Tirsbæk Bakker.