Du er nu på Katrinelund nr. 59-75

Her kan du få overblik over ledige, reserverede og solgte gårdhavehuse. Klik på hver bolig og få informationer om adresse, areal, pris, matrikelareal, boligtype og deslige.

Ledig
Solgt
Reserveret
Nr. Areal Værelser Pris Overtagelse pr.
59 149 4 - Solgt
61 149 4 - Solgt
63 149 4 - Solgt
65 149 4 - Solgt
67 149 4 - Solgt
69 149 4 - Solgt
71 149 4 - Solgt
73 149 4 - Solgt
75 149 4 - Solgt

Relevante dokumenter

Her kan du hente relevante dokumenter, som relaterer sig til Katrinelund. I Materialebeskrivelsen kan du se hvilke løsninger og materialer, der er anvendt til gårdhavehusene samt muligheder for tilvalg. Oversigtsplanen viser hustyper, matrikelarealer og fællesarealer. Derudover finder du et kort over hele områdets Stisystem.